Stanovalce objektov Šuštarjeva kolonija 42 in 42a obveščamo, da 6. juiija 2020 začenjamo z aktivnostmi obnove vročevodnega omrežja, zaradi česr bo predvidoma do konca julija moteno oziroma delno onemogočeno parkiranje vozil na dvorišču za navedenima objektoma.

Prosimo za razumevanje.

Cenik storitev CEROZ

Aktualni podatki glede cen podjetja CEROZ so na voljo na spletni strani http://www.ceroz-hrastnik.si/novice.php

CENIK storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave MKO in odlaganja komunalnih odpadkov

1 OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
  - cena javne infrastrukture 0,0241 EUR/kg
  - cena storitve 0,1372 EUR/kg
     
2 ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
  - cena javne infrastrukture 0,0506 EUR/kg
  - cena storitve 0,0311 EUR/kg
     
3 OBDELAVA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV
  - cena javne infrastrukture 0,0216 EUR/kg
  - cena storitve 0,0534EUR/kg