Obvestilo: popolna zapora ceste na območju Globušaka
Obveščamo vas o popolni zapori ceste JP923731. Zapora je potrebna zaradi obnove kanalizacije, vodovoda, TK kanalizacije in KPL vozišča. Dela se bodo predvidoma pričela v ponedeljek 31. 8. 2020 in bodo končana do konca meseca oktobra. Dela bodo potekala tako, da bomo v čim večji možni meri zagotavljali dostopnost do objektov.

Cenik storitev CEROZ

Aktualni podatki glede cen podjetja CEROZ so na voljo na spletni strani http://www.ceroz-hrastnik.si/novice.php

CENIK storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave MKO in odlaganja komunalnih odpadkov

1 OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
  - cena javne infrastrukture 0,0241 EUR/kg
  - cena storitve 0,1372 EUR/kg
     
2 ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
  - cena javne infrastrukture 0,0506 EUR/kg
  - cena storitve 0,0311 EUR/kg
     
3 OBDELAVA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV
  - cena javne infrastrukture 0,0216 EUR/kg
  - cena storitve 0,0534EUR/kg