Kakovost


STANDARDI KAKOVOSTI

ISO 9001 in ISO 14001Komunala Trbovlje kot gospodarska javna služba pri izvajanju svojih dejavnosti ravna z najvišjo stopnjo odgovornosti tako do vseh deležnikov kot do okolja. Kakovostno delo v poslovnih procesih in nenehno izboljševanje preko korektivnih in preventivnih ukrepov ter izboljšav so stalna obvezujoča vloga vseh zaposlenih v Javnem podjetju Komunala Trbovlje.

V letu 2017 smo se v prizadevanjih za kar najboljšo učinkovitost in transparentnost poslovanja odločili za vzpostavitev sistema poslovanja na podlagi ISO standardov, ki so zagotovilo kakovosti in prizadevanj za nenehno izboljševanje poslovanja.

Standardizacija določa izenačenost glede na kakovost, obliko, dimenzije, materiale, varnost, zanesljivost ter življenjsko dobo nekega izdelka oziroma storitve.

V letu 2017 smo uspešno pridobili certifikat ISO 9001, ki se nanaša na sistem vodenja kakovosti, ter certifikat ISO 14001, ki obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov ter preprečuje onesnaževanje okolja.

Veljavnost certifikata poteče po treh letih, zato smo v letu 2020 vstopili v postopke recertifikacije.

V podjetju politiko kakovosti sprejemamo kot osnovno usmeritev našega delovanja, ki jo zaposleni razumejo, izvajajo in vzdržujejo na vseh ravneh organizacije.