Zmanjšanje plačila odvoza odpadkov

Trbovlje, 7. marca 2020 - Komunala Trbovlje in Občina Trbovlje bosta ustanovam, podjetjem in drugim organizacijam, ki jim je bilo zaradi kriznih ukrepov delo prepovedano oziroma onemogočeno, za mesec marec oprostila del plačila storitev odvoza komunalnih odpadkov.
 
To pomeni, da bomo tem pravnim osebam za mesec marec obračunali zgolj 50 odstotkov običajne količine odpadkov. Ta ukrep bo veljal do 30. aprila, tako da tem pravnim osebam do takrat ne bo treba plačevati storitve odvoza, obdelave in odlaganja odpadkov, poravnati bodo morali le strošek infrastrukture.