Zdravstvena ustreznost pitne vodeObvestilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode iz Javnega vodovoda Trbovlje za leto 2012.

Na podlagi laboratorijskih analiz vzorcev pitne vode je bilo, kljub manjšemu številu neskladnih vzorcev, ugotovljeno, da je bila voda v vodovodu Trbovlje v letu 2012 zdravstveno ustrezna.

Več si lahko preberete v Obvestilu o zdravstveni ustreznosti pitne vode iz Javnega vodovoda Trbovlje za leto 2012.