Zbiranje odpadnega jedilnega oljaZbiranje odpadnega jedilnega olja, torek, 6.12.2016

Letos smo uvedli zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev na terenu. Do sedaj smo ga zbirali 3x in skupno zbrali 44 litrov. Zadnjič v tem letu bomo odpadno jedilno olje zbirali v torek, 6.12.2016, po naslednjem razporedu:

  • 09.30 – 10.00  ==>  Savinjska cesta; nasproti Komunale pri starem gasilskem domu
  • 10.00 – 10.30  ==>  Ulica Sallaumines; pred Restavracijo »L«
  • 12.00 – 12.30  ==>  Opekarna 26; pred Toplarno Polaj
  • 12.30 – 13.00  ==>  Novi dom; parkirišče pri Novem domu 31b

Odpadno olje oddajamo družbi Ekol, ki ga nameni za proizvodnjo biodizla. Zbiranje olja poteka s posebej prirejenim vozilom, na lokaciji zbiranja je ob kombiju posebna informativna tabla, tako da smo bolj opazni.

Naslednje zbiranje odpadnega jedilnega olja bo potekalo naslednje leto v marcu, glede natančnega termina vas bomo še obvestili.

V tem vmesnem času pa seveda občani lahko prinesete odpadno olje v naš zbirni center Neža, ki obratuje vsak delavnik od 7. do 15. ure, ob sobotah pa od 9. do 13. ure. Oddaja olja je brezplačna.