Zbiranje odpadkov pozimiZimske razmere vplivajo tudi na naše zbiralnike za odpadke, zato poskrbimo, da so čim bolj očiščeni in suhi, da ne zamrznejo ali celo počijo.

Nevšečnosti, ki jih prinašajo nizke zimske temperature, niso zgolj zimske razmere na cestah, pločnikih in parkiriščih, ampak se tičejo tudi zbiranja odpadkov. Plastični pokrovi zbiralnikov lahko primrznejo in se zaradi tega težje odpirajo. Zato je priporočljivo, da je zbirno mesto v zavetni legi ali celo pod streho (zbiralniki se na dan odvoza namestijo na prevzemno mesto), če pa to ni izvedljivo, poskrbimo, da je notranjost zbiralnikov čim bolj suha.
 
To še poseb velja za rjave zbiralnike za biološke odpadke. Tovrstni odpadki vsebujejo precej vode, zaradi česar primrznejo na dno ali steno zbiralnikov in včasih tudi po praznjenju še ostanejo notri. Ob bolj intenzivnem rokovanju z zbiralniki pa ob nizkih temperaturah le-ti kaj hitro tudi počijo. 
 
Možnost zmrzovanja nekoliko zmanjšamo, če biološke odpadke oddajamo v papirnatih ali drugih biorazgradljivih vrečkah. 
 
Skladno z 38. členom Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje morajo povzročitelji odpadkov oz. uporabniki skrbeti za red in čistočo zbirnih in odjemnih mest. Poleg tega pa tudi za to, da je vedno omogočen nemoten dovoz do prevzemnega mesta, tudi v zimskem času.