Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Letošnja akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo potekala v četrtek, 21. aprila 2016, na že ustaljenih lokacijah:

  • Opekarna 26, dvorišče Toplarne Polaj, od 14.00 do 16.00,
  • Ulica Sallaumines, na parkirišču za Restavracijo »L«, od 16.00 do 17.30,
  • nasproti komunale pri starem gasilskem domu, od 17.30 do 19.00.

Občani lahko brezplačno oddate naslednje nevarne odpadke iz gospodinjstev: odpadna jedilna in motorna olja, akumulatorje in baterije, ostanke barv, lakov in topil, stara zdravila, pesticide, druge nevarne kemikalije, neuporabne termometre, neuporabno kozmetiko in čistila ter embalažo pod pritiskom.

Nevarne odpadke lahko oddate tudi v zbirnem centru Neža: ob delavnikih od 7.00 do 15.00 , ob sobotah od 9.00 do 13.00.