Zbiranje nevarnih odpadkov 2017

Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev – 2017

Letošnja akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo potekala v četrtek, 6. aprila 2017, na že ustaljenih lokacijah:

  • Opekarna 26, dvorišče Toplarne Polaj, od 14.00 do 16.00,
  • Ulica Sallaumines, na parkirišču za Restavracijo »L«, od 16.00 do 17.30,
  • Savinjska cesta, nasproti Komunale pri starem gasilskem domu, od 17.30 do 19.00.

Občani lahko brezplačno oddate naslednje nevarne odpadke iz gospodinjstev: odpadna jedilna in motorna olja, akumulatorje in baterije, ostanke barv, lakov in topil, stara zdravila, pesticide, druge nevarne kemikalije, neuporabne termometre, neuporabno kozmetiko in čistila ter embalažo pod pritiskom.

Nevarne odpadke lahko oddate tudi v zbirnem centru Neža: ob delavnikih od 7.00 do 15.00 , ob sobotah od 9.00 do 13.00.

Kot že lansko leto bomo tudi letos odpadno jedilno olje zbirali dodatno na terenu po naslednjem razporedu.

Odpadno jedilno olje prinesite na odjemno mesto v embalaži, naši delavci ga bodo prelili v zbirno posodo in vam embalažo vrnili.

Prosimo vas, da prinesete čisto odpadno olje brez ostankov hrane, brez primesi vode ali pomivalnih sredstev. Ne smete ga mešati z motornim oljem. To je pomembno zato, ker se tako zbrano odpadno olje nameni za izdelavo biodizla.

S pravilnim ravnanjem z odpadnim oljem boste izkazali svojo odgovornost do okolja. Odpadnega jedilnega olja ni dovoljeno zlivati v kanalizacijske odtoke, stranišča ali celo v naravo, saj že ena kapljica olja onesnaži 1000 litrov pitne vode.

Ravno tako tudi drugi nevarni odpadki lahko naredijo okolju in vsem živim bitjem, vključno s človekom, zelo veliko škodo.

Zato ravnajte z njimi pravilno in jih prinesite na odjemna mesta, kjer bomo zanje poskrbeli kot to določa zakonodaja in brez škode za okolje!