ZAPOSLUJEMO! Vzdrževalec gradbene mehanizacije in vozil

Trbovlje, 11. maja 2020 - Objavljamo eno prosto delovno mesto z nazivom "vzdrževalec gradbene mehanizacije in vozil". Rok za prijavo je 19. 5. 2020.

Komunala Trbovlje išče delavca/delavko za prosto delovno mesto vzdrževalca gradbene mehanizacije in vozil. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba za polni delovni čas za določen čas 12 mesecev zaradi priprave na delo, usposabljanja in izpopolnjevanja za delo (z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas). Poskusno delo traja dva meseca. 

Prijavo pošljite po pošti na naslov: Komunala Trbovlje, Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje ali po elektronski pošti na naslov javno.podjetje@komunala-trbovlje.si

Delovne naloge:

- opravljanje del v delavnici, skrb za uporabnost orodja in opreme, čistoče in red v delavnici,
- odpravljanje okvar vozil in strojev na vseh sklopih, elektroinstalacijah, hidravliki, 
- skrb za servisiranje vozil in strojev ter vodenje evidence servisov,
- skrb za potrebno opremljenost vozil in tehnično brezhibnost vozil in strojev, 
- sodelovanje pri dnevnem pregledu vozil pred pričetkom vožnje in po končani vožnji,
- testiranje vozil po odpravljenih popravilih ter obveščanje voznikov o potrebni pazljivosti z oziroma na stanje vozil,
- skrb za opravljanje del po tehnično-varnostnih predpisih ter podpisovanje brezhibnosti vozil in mehanizacije,
- odpravljanje napak na vseh poltovornih vozilih, kombijih in drugih delovnih strojih, ki so v upravljanju drugih enot,
- dajanje strokovnih napotkov voznikom in strojnikom pri odpravi manjših okvar in tedenskih pregledih vozil,
- vpisovanje podatkov o vzdrževalnih delih in popravilih,
- skrb za prednaročilo rezervnih delov,
- skrb za racionalno delo in uporabo orodja in naprav,
- pomoč pri vrtnarskih delih na javnih površinah in zelenicah,
- pomoč pri izvajanju gradbenih del in vzdrževanju cest.


Pogoji za prijavo:
- izobrazba: srednja poklicna izobrazba, smer strojna ali avtomehanična
- delovne izkušnje: 1 leto
- vozniški izpit B kategorije
- znanje slovenskega jezika (zelo dobro govorjenje, razumevanje in pisanje)
- računalniška znanja: osnovno znanje (urejevalniki besedil in delo s preglednicami)


ROK ZA PRIJAVO: 19. 5. 2020


VEČ INFORMACIJ: 

Rebeka Fakin
T: 03 56 53 117
E: rebeka.fakin@komunala-trbovlje.si