Zahvala vsem zaposlenim za požrtvovalno delo v izrednih razmerah

Trbovlje, 20. marca 2020 – Kljub izrednim razmeram, ki vladajo v teh dneh, naši delavci skrbijo, da izvajanje komunalnih storitev ostaja v največji možni meri nemoteno. Za svoje prizadevno delo si zaslužijo naše priznanje in zahvalo.

Ob pojavu novega koronavirusa smo tudi na Komunali Trbovlje morali uvesti ukrepe za zaščito zdravja tako naših delavcev kot tudi občanov. Svoje delo smo reorganizirali in prilagodili na tak način, da smo kar najbolj omejili medsebojne stike.

Omogočili smo delo od doma in koriščenje dopustov, zaprli blagajno in INFO pisarno, ekipe skrčili na najmanjše število, ki še zagotavlja nemoteno izvajanje dejavnosti, razdelili zaščitna sredstva (maske, razkužilna sredstva) ter prilagodili delovni čas snage, kjer se delavci na teren odpravijo že ob 6. uri zjutraj, da se lahko čim prej vrnejo in čim manj izpostavljajo stikom.


Nujen je odgovoren odnos celotne skupnosti

Da bomo lahko še naprej učinkovito opravljali svoje delo, za sodelovanje in odgovoren odnos prosimo tudi občane:
  • dosledno ločujte odpadke,
  • kosovnih odpadkov ne odlagajte na ekološke otoke ali v naravo,
  • ne zaparkirajte zbiralnikov za odpadke,
  • ne mečite vlažilnih robčkov v stranišče,
  • skrbite za higieno rok in kašlja,
  • vzdržujte medsebojno razdaljo,
  • od doma odhajajte le, če ste zdravi,
  • zadeve v največji meri urejajte telefonsko ali po elektronski pošti.

 
Komunala Trbovlje je občanom za nujne zadeve še vedno na voljo na elektronskem naslovu javno.podjetje@komunala-trbovlje.si ter na telefonskih številkah 03 56 53 126 (INFO pisarna) in 03 56 53 100 (centrala) ter preko neposrednega kontaktnega obrazca na spletni strani.