Začetek zimske sezoneOb bližajoči ohladitvi je zimska služba Komunale Trbovlje že pripravljena na zimsko sezono.

Trbovlje, 15. novembra 2018 – Začela se je zimska sezona, ko na cestah že lahko pričakujemo sneg ali led. Na območju občine Trbovlje za prevoznost občinskih in lokalnih cest skrbi Komunala Trbovlje.
 
Komunala Trbovlje v sodelovanju s kooperanti v času med 15. novembrom in 15. marcem izvaja naloge zimske službe. V tem času skrbimo za prevoznost občinskih in lokalnih cest ter drugih javnih površin, kljub temu pa se na nekaterih območjih občasno lahko pojavljajo kratkotrajni zastoji. 
 
Dežurna telefonska številka zimske službe je 031 790 089.
 
Zimsko službo izvajamo v skladu s prioritetami, kjer so na prvem mestu ceste z mestnim avtobusnim prometom, ceste z avtobusnim prometom na lokalnih cestah, ter ceste, ki so nujne za nemoteno odvijanje del drugih dejavnosti, ki so močno frekventne. Več o prioritetah cest preberite na dnu članka. 
 
Pomembno: prevoznost je zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme.
 
Komunala Trbovlje ima za izvajanje zimske službe na voljo sledečo mehanizacijo: 
 
- 5 kamionov,
- 11 traktorjev, 
- 2 rovokopača,
- 4 poltovorna vozila in
- 2 snežni frezi.
 
Za zagotavljanje prevoznosti cest imamo pripravljenih cca. 350 ton soli, 200 m3 peska ter 15.000 litrov kalcijevega klorida.  
 
PRIORITETE PLUŽENJA
 
Odločilno za določitev prioritete izvajanja zimske službe je nujnost vzdrževanja posameznih cest. Podlaga za določitev nujnosti je načrt cestnega omrežja z znanimi avtobusnimi rednimi in šolskimi programi z upoštevanjem določil 31. člena PRAVILNIKA O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST.
 
1. PRIORITETA
Upoštevane so ceste z mestnim avtobusnim prometom, ceste z avtobusnim prometom na lokalnih cestah, ter ceste, ki so nujne za nemoteno odvijanje del drugih dejavnosti, ki so močno frekventne (II. in III. prednostni razred PRAVILNIKA O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST).
Na cestah 1. prioritete je potrebno zagotoviti prevoznost, možni so zastoji do dveh ur med 22. in 5. uro (II. prednostni razred), oz. predvsem med 20. in 5. uro (III. prednostni razred).
 
2. PRIORITETA
Vsebuje ceste, ki služijo za povezavo med cestami iz I. prioritete in manj frekventne vpadnice v mestno cestno omrežje, ostale lokalne ceste (IV. prednostni razred).
Na cestah 2. prioritete je potrebno zagotoviti prevoznost, možni krajši zastoji tekom celega dneva  oz do enega dne v primeru močnega sneženja
 
3. PRIORITETA
Upoštevane so ceste, ki služijo za dostop v posamezna naselja in ne povezujejo med seboj važnejših cest. Ceste 3. prioritete se čistijo isti dan kot ceste 1. in 2. prioritete, v kolikor ni sneženje neprekinjeno in je treba sproti vzdrževati vozišča v 1. in 2. prioriteti (IV. prednostni razred).
Na cestah 3. prioritete je potrebno zagotoviti prevoznost, možni krajši zastoji tekom celega dneva  oz do enega dne v primeru močnega sneženja
 
4. PRIORITETA
Sem prištevamo javne poti, ceste krajevnih skupnosti in ceste do gorskih postojank. Pluženje se izvrši po prenehanju sneženja s specialno mehanizacijo in po posebnem naročilu (V. prednostni razred).
Na cestah 4. prioritete je potrebno zagotoviti prevoznost, možni so zastoji do enega dne oz. večdnevni zastoji v primeru močnega sneženja.
 
 
OPOMBA:
V primeru izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotoviti. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivo mehanizacijo (31. člen PRAVILNIKA O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST).