Začetek obnovitvenih del na pokopališču

Obiskovalce Pokopališkega parka v Gabrskem obveščamo, da smo pričeli s sanacijo glavnega stopniščnega portala. V času del bo stopnišče za obiskovalce zaradi varnosti zaprto. Dostop do mrliških vežic je označen in urejen preko dostopne poti, desno od glavnega stopniščnega portala. Dela se bodo v času pogrebnih slovesnosti prekinjala v interesu, da v čim manjši meri vplivajo na žalujoče. Za strpnost se vam zahvaljujemo.

Dostopna pot
Rušitvena dela
Rušitvena dela1