Začetek druge faze prenove trboveljskega pokopališča

Trbovlje, 23. aprila 2020 - Na trboveljskem pokopališču v Gabrskem se je danes začela druga faza obsežnega projekta prenove, v okviru katere bomo na enem najlepših pokopaliških parkov v Sloveniji vzpostavili novo povezavo ter uredili območje za tako imenovane parkovne pokope. Zaključek prenove načrtujemo oktobra 2020.

Na gradbišču trboveljskega pokopališča v Gabrskem so danes ponovno zabrneli gradbeni stroji, saj se začenja druga faza obsežnega projekta prenove. Gre za nadaljevanje prve faze prenove, ki smo jo izvedli v preteklem letu in v okviru katere smo na pokopališču že uvedli nekaj vidnih sprememb in prepotrebnih obnov.
 
Druga faza prenove je razdeljena na dva sklopa. V okviru prvega sklopa, ki naj bi trajal do sredine julija, bomo prenovili območje pokopališča, ki bo namenjeno parkovnim pokopom ter uredili dostop do pokopališča z vzhodne strani preko vhodnega portala. Na tem območju v prihodnosti načrtujejo parkirišče za 45 avtomobilov. Drugi sklop prenove načrtujemo kar najhitreje po zaključku prvega sklopa, zajema pa parkovno zasaditev prenovljenega območja. Zaključek prenove načrtujemo oktobra, ko bo pokopališče zasijalo v novi luči.

Na trboveljskem pokopališču smo sicer že v preteklem letu pozdravili nekaj vidnejših pridobitev, ki smo jih urejali v okviru prve faze prenove. Na osrednjem delu pokopališča smo zgradili povsem nov plato za izvajanje pogrebnih ceremonialov s posipom ter vzpostavili smo nov sistem obeleževanja za tiste pokojnike, ki zaradi posipa nimajo nagrobnega obeležja. V bližini smo zgradili nov objekt kostnice, ki ga do zdaj na trboveljskem pokopališču še ni bilo in je diskretno umeščen na osrednjem območju ob dovozni poti in pešpoti, ki sta zaradi dotrajanosti prav tako doživeli celovito prenovo. Povezava med starim in novim delom pokopališča je tako povsem prenovljena. Na tem območju smo vzpostavili tudi nov ekološki otok, okoli pokopališča namestili tudi nove zaščitne ograje ter uredili polja za tako imenovane zelene pokope.
 
Prvo fazo prenove v vrednosti 260.000 evrov smo v celoti izvajali v letu 2019, z drugo fazo v vrednosti 90.000 evrov, ki jo bomo v celoti izvedli v letu 2020, pa bomo zaokrožili celostno prenovo v okviru tega obširnega projekta.
 
Z obširno prenovo bo trboveljsko pokopališče, ki spada med eno najlepših in najbolje vzdrževanih v Sloveniji, zasijal v še lepši podobi, ki obiskovalcem nudi mir in spokojni spomin na preminule, z dodatnimi prostorskimi ureditvami in razvojem storitev na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti pa želimo ohranjati in še razvijati kakovost naših storitev.