Vloga za pomoč pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja v občini Trbovlje v ogrevalni sezoni 2021/2022

Trbovlje, 28. decembra 2021 - Občinski svet Občine Trbovlje je sprejel Pravilnik o pomoči pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja v občini Trbovlje v času ogrevalne sezone 2021/2022. Občani, ki želijo uveljavljati pomoč pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja, tako lahko izpolnijo VLOGO ZA POMOČ PRI PLAČILU STROŠKOV DALJINSKEGA OGREVANJA V OBČINI TRBOVLJE V OGREVALNI SEZONI 2021/2022.

Pomoč pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja bo občanom na voljo do konca ogrevalne sezone oziroma do konca maja 2022. Vlagatelj mora imeti stalno bivališče (in bivati) v občini Trbovlje, stanovanjska enota, v kateri biva, pa mora biti priključena na sistem daljinskega ogrevanja. POZOR - vlagatelj v primeru oddaje vloge ni upravičen do drugih virov pomoči pri plačilu stroškov ogrevanja, kot je denimo izredna denarna socialna pomoč. 

Pomoč pri plačilu stroškov ogrevanja lahko pridobijo posamezniki, ki ne presegajo 800 € mesečnega neto dohodka v mesecu pred oddajo vloge, oziroma družine, kjer dohodki ne presegajo 450 € mesečno na družinskega člana. 

Kako do pomoči

Vlagatelji morajo izpolniti VLOGO ZA POMOČ PRI PLAČILU STROŠKOV DALJINSKEGA OGREVANJA V OBČINI TRBOVLJE V OGREVALNI SEZONI 2021/2022  in ji priložiti račun za daljinsko ogrevanje ter ustrezna dokazila, kot je navedeno v vlogi - točka 4 PRILOGE. 
Vlogo je možno oddati:
- po pošti ali
- na sedežu RKS – Območno združenje Trbovlje (vsak torek med 8. in 12. uro in 15. in 17. uro).
 
Več informacij najdete na spletni strani Občine Trbovlje.