Vlažilni robčki mašijo kanalizacijoTrbovlje, 14. avgusta 2019 - Fekalije, pomešane z meteorno vodo, so danes iztekale v potok Trboveljščica. Vzrok je bila zamašitev na kanalizaciji, ki je nastala zaradi velikih količin vlažilnih robčkov. Naj ob tem ponovno opozorimo, da vlažilni robčki, vatirane paličice, higienski pripomočki, pa tudi ostanki hrane, maščobe, strupi, barvila, kozmetična sredstva, plastika in drugi predmeti, nikakor NE SPADAJO V KANALIZACIJO!

Danes v dopoldanskih urah nas je občanka opozorila, da na območju Trga svobode pri igrišču Partizan v strugo Trboveljščice iztekajo fekalije iz smeri Novi dom in povzročajo neznosen smrad. 
 
Situacijo so preverili delavci Komunale Trbovlje, ki so ugotovili, da je na kanalizacijskem sistemu prišlo do zamašitve, ki so jo povzročili vlažilni robčki. Fekalije tako niso mogle odtekati po predvideni poti znotraj kanalizacijskega sistema ampak so se izlivale v potok. Zamašeni del kanalizacije so očistili in s tem preprečili nadaljnje izlivanje fekalij v potok. 
 
 
Problematika vlažilnih robčkov
 

Današnji primer izliva fekalij je pokazatelj posledic našega neprimernega ravnanja oziroma odlaganja neprimernih predmetov in snovi v kanalizacijo. V zadnjih letih prav vlažilni robčki predstavljajo še posebej pereč problem, saj se ne razgrajujejo, nase ujamejo še ostale predmete ter povzročajo zamašitve kanalizacije ter okvare naprav znotraj kanalizacijskega sistema vse do čistilne naprave. 
 
Najenostavneje se temu izognemo, če odpadkov enostavno ne mečemo v straniščno školjko!
 
Vlažilni robčki spadajo med mešane komunalne odpadke. Prav tako tja spadajo vatirane paličice, higienski pripomočki, pepel, pesek, dlaka in drugi odpadki, ki jih najdemo v kanalizaciji. Med snovmi, ki jih občani izlivajo ali mečejo v straniščne školjke, pa so 

tudi olja in maščobe, hrana, strupene snovi, zdravila in nevarni odpadki, celo oblačila in kosi pohištva. Vse te odpadke je potrebno skrbno ločevati in z njimi ustrezno ravnati. 
 
Vse te snovi in predmeti na kanalizacijskem sistemu povzročajo mehanske poškodbe ali celo zavirajo čiščenje na čistilni napravi, s čimer se zmanjšuje učinkovitost sistema čiščenja odpadnih voda.