Veliki kontejnerji niso za kosovne odpadkeTrbovlje, 12. septembra 2019 - Veliki kontejnerji v primestnih krajevnih skupnostih so namenjeni mešanim komunalnim odpadkom, ne kosovnim.

Te dni smo na zbirnem mestu za odpadke pri Benkovem kozolcu v Čečah v kontejnerju za mešane komunalne odpadke opazili odpadne avtomobilske gume, les, vrečko s pločevinkami in druge neprimerne odpadke, ob zbiralniku pa žimnici. Poleg so nameščeni tudi zbiralniki za ločeno zbiranje. V embalažnem z rumenim pokrovom je bilo dovolj prostora za vrečko s pločevinkami, ki se je napačno znašla v kontejnerju.

 

Odpadke iz zelenih kontejnerjev in črnih zbiralnikov odpeljemo s specialnimi vozili (norbami) na CEROZ na mehansko biološko obdelavo in če so vmes kosovni odpadki, ti zelo motijo obdelavo.

 

Odpadne gume in les ne sodijo v kontejner, to so kosovni odpadki in njihov odvoz je potrebno naročiti posebej – naročilnica tukaj. Odpeljemo jih s samonakladalcem v zbirni center in tam ustrezno presortiramo ter oddamo različnim prevzemnikom.

 

Občane prosimo, da dosledno ločujete odpadke in s tem omogočite njihovo nadaljnjo obdelavo.