Več kot 2 toni odpadkov zbrali v majskih zbiralnih akcijah

Trbovlje, 4. junija 2020 - V maju smo v trboveljski občini izvedli dve zbiralni akciji, v okviru katerih smo skupno zbrali več kot dve toni odpadkov. Zbirali smo posebne vrste odpadkov - odpadno električno in elektronsko opremo ter nevarne odpadke, ki vsi zahtevajo posebno ravnanje, zato jih shranjujemo in zbiramo ločeno ter oddajamo pooblaščenim prevzemnikom v nadaljnjo obdelavo. 
 
AKCIJA ZBIRANJA ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

20. maja smo izvedli zbiralno akcijo odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) z mobilnim zbiralnikom na podeželju, kjer smo skupno zbrali 1,050 ton OEEO. Mobilna zbiralnica je obiskala krajevne skupnosti Čeče, Klek in Dobovec, krajani pa so lahko prinesli svoje odpadne delujoče in nedelujoče male in velike gospodinjske aparate, televizijske sprejemnike, računalniško, telekomunikacijsko opremo, baterije, sijalke in ostale aparate, ki spadajo v to kategorijo odpadkov. 

Zbrani odpadki v akciji zbiranja OEEO z mobilnim zbiralnikom na podeželju


Vrsta odpadka

Količina (kg)

mali gospodinjski aparati

175

IT

75

televizorji in monitorji

300

veliki gospodinjski aparati

500

sijalke

1

baterije

3

skupaj

1054


AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV

28. maja je sledila še akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, kjer smo skupno zbrali 1,30 ton odpadkov. Nevarne odpadke smo zbirali na lokacijah Polaj, Sallaumines in Savinjska cesta, zbirali pa smo kemikalije, odpadna zdravila, barve in lake, odpadna olja, razredčila, baterije in akumulatorje, topila, neonska in halogenska svetila in druge nevarne odpadke, ki nastajajo v naših gospodinjstvih. 


Zbrani odpadki v akciji zbiranja nevarnih odpadkov


Vrsta odpadka

Količina (kg)

onesnažena embalaža

69

motorno olje

40

barve in laki

1188

skupaj

1297Hvala vsem, ki ste v akcijah prinesli odpadke in naredili nekaj dobrega za okolje. Hvala tistim, ki dosledno ločeno zbirate odpadke oz. jih prinašate v naš zbirni center. Prosimo tudi ostale, da se potrudite za okolje in vse nas.