Varni šolski dnevi

Zavedamo se, da so prvi šolski dnevi za mnoge družine pomemben mejnik v letu, pri družinah s prvošolčki gre tudi za življenjski mejnik. V imenu Komunalnega podjetja Trbovlje bi radi izrazili zavezanost kakovosti in varnosti naših storitev, ki so ključne za dobro delovanje našega lokalnega okolja.

V pripravah na začetek novega šolskega leta smo izvedli temeljit pregled in vzdrževanje naših komunalnih sistemov, vključno z vodovodnim in ogrevalnim omrežjem, kanalizacijo in prometno infrastrukturo. Naša ekipa strokovnjakov je poskrbela, da so vsi sistemi v optimalnem stanju, da bi zagotovili nemoteno delovanje in varnost vseh uporabnikov.

Poleg tega smo okrepili tudi napore za ohranjanje čistega in urejenega okolja v našem mestu. Redno izvajamo čiščenje in vzdrževanje javnih površin, kot so parki, igrišča in pločniki, da bi zagotovili prijetno in varno okolje za naše otroke in vse občane.

Veseli smo, če lahko sodelujemo tudi s šolami in vrtci pri izobraževanju otrok o pomenu varovanja okolja in trajnostnega ravnanja. Skupaj si prizadevamo za ozaveščanje in spodbujanje odgovornega ravnanja z odpadki ter varčevanja z energijo in vodo.

Vsem učencem, staršem in učiteljem želimo uspešen začetek novega šolskega leta. V primeru kakršnih koli vprašanj ali težav, povezanih z našimi storitvami, smo vam vedno na voljo za pomoč.

Hvala za zaupanje.