V četrtek v Trbovljah deratizacija javne kanalizacije

Trbovlje, 14. aprila 2020 – Na Komunali Trbovlje v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano dvakrat letno deratiziramo javno kanalizacijsko omrežje. Spomladansko deratizacijo smo najprej načrtovali izvesti v torek, 14. aprila 2020, predvidoma med 9. in 15. uro, vendar pa smo jo zaradi vremenskih razmer PRESTAVILI NA ČETRTEK, 16. aprila 2020.

Z deratizacijo omejujemo število podgan, ki se pojavljajo večinoma ob stanovanjskih objektih in njihovih internih kanalizacijskih priključkih. Komunala Trbovlje upravlja javno kanalizacijsko omrežje, na katerem izvaja tudi deratizacijo. Deratizacija je obvezna tudi za večstanovanjske objekte, za kar skrbijo upravniki, za individualne objekte in njihovo okolico pa deratizacija sicer ni obvezna, zato morajo lastniki objektov ob pojavu podgan in miši sami poskrbeti za deratizacijo oziroma jo naročiti pri pooblaščenem izvajalcu.

Podgane najpogosteje najdemo ob stanovanjskih objektih saj tam pogosto najdejo hrano, ki jo stanovalci odmetavajo v straniščne školjke. Obilica hrane podganam omogoča ugodno življenjsko okolje, zato njihovo število lahko hitro nenadzorovano zraste. Povzročajo škodo na kanalizacijskih objektih in prenašajo več kot 35 vrst različnih bolezni ter zunanje parazite, kot so bolhe, uši in pršice.

Naše ravnanje je zato ključnega pomena za zmanjševanje števila podgan, ki uspevajo ravno zato, ker jim to omogočamo ljudje. Kar so za nas odpadki, je hrana za podgane – odpadne hrane zato ne mečimo v straniščno školjko, skrbimo za urejenost doma in okolice, odpadke odlagajmo odgovorno in v za to namenjene zbiralnike. Na ta način bomo sami še najbolj prispevali k zmanjševanju števila podgan in zdravju našega okolja.