V Čečah bogatejši za dve zbiralnici za odpadno jedilno oljeTrbovlje, 23. aprila 2019 - Krajevna skupnost Čeče spada med tiste, ki za svoje okolje zgledno skrbijo, kar se odraža tako v čistoči narave kot v odnosu krajanov do odpadkov. Prav na pobudo krajanov smo zato v aprilu 2019 namestili dve zbiralnici za odpadno jedilno olje tudi v Čečah.

Zbiralnici sta nameščeni na obstoječih ekoloških otokih pri gasilskem domu oz. pri Božič. Gre za prvi zbiralnici v primestnih krajevnih skupnostih. Z zbiralnicami z odpadno jedilno olje smo sicer že pred enim letom opremili mesto Trbovlje, kjer smo zbirna mesta postavili na šestih lokacijah. 
 
Brezplačne ročke za zbiranje odpadnega jedilnega olja za krajane Čeč
 
Krajani Čeč lahko do konca maja prejmejo brezplačno ročko za zbiranje odpadnega olja v gospodinjstvu v primeru, če preidejo na elektronsko poslovanje z računi za komunalne storitve ali če prinesejo nevarne odpadke iz gospodinjstev v zbirni center Neža.
 
Odpadno jedilno olje ne spada v kanalizacijo
 
Odpadnega jedilnega olja – tako kot nevarnih odpadkov – nikar ne zlivajmo v kanalizacijo ali celo v okolje, ker njihove sestavine lahko zelo škodljivo vplivajo na okolje in živa bitja. Odpadno jedilno olje, ki je zbrano v zbiralnicah ali v zbirnem centru, je namenjeno izdelavi biodizla in ne obremenjuje okolja.