Uspešno odpravili večjo okvaro na vodovodnem sistemuTrbovlje, 16. septembra 2019 - Na območju vodohrana Prapreče (Kalec) je v petek, 6. septembra, prišlo do defekta, ki je zahteval dolgotrajno in naporno reševanje, vplival pa je tudi na uporabnike vode iz tega dela vodovoda, saj smo morali uvesti ukrep obveznega prekuhavanja vode.

Poleg reševanja prvotne okvare smo pri iskanju lokacije glavnega defekta odkrili in popravili še dva, ki ju mogoče še dolgo časa ne bi odkrili, če v tem delu sistema ne bi praznili in polnili vode. Na tem območju do zdaj ni bilo nikoli težav in tukaj sistema še nikoli nismo praznili. To je bila tudi za enoto vodovoda nova preizkušnja in izziv, prav tako smo pridobili tudi nova strokovna znanja in še boljše poznavanje našega vodovodnega sistema. Gre namreč tudi za glavno povezavo med gravitacijskimi vodnimi viri in mestom.

Ker v času odpravljanja defekta v vodohran Prapreče ni bilo zadostnega dotoka vode, so nam jo dostavljali gasilci, ki so do vzpostavitve normalnega delovanja sistema opravili približno 45 dovozov cistern vode (približno 225 m3 vode).

Naši odjemalci sicer zaradi naše hitre reakcije in dobrega poznavanja sistema niso občutili pomanjkanja vode. Zaradi dovoza vode s cisterno pa morajo do preklica prekuhavati vodo.