Ulični zbiralniki za e-odpadke

V začetku lanskega oktobra je družba ZEOS, d.o.o. v zasavskih občinah namestila zbiralnike za odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO, e-odpadki), ki so namenjeni predvsem zbiranju manjših e-odpadkov in odpadnih baterij.  V Trbovljah je nameščenih pet zbiralnikov, ki so bili prvič izpraznjeni sredi januarja 2017 in v njih se je nabralo 938 kg e-odpadkov. Poleg tega smo v zbirnem centru Neža v letu 2016 zbrali skoraj 48 ton e-odpadkov, kar je največ do sedaj. V januarju 2017 pa ste nam občani na Nežo pripeljali 4 tone tovrstnih odpadkov.

Naše podjetje sodeluje kot lokalni partner pri projektu LIFE Gospodarjanje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj pod vodstvom družbe ZEOS, d.o.o.. Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS

Ker želimo partnerji pri projektu vse občanke in občane obvestiti o novi infrastrukturi zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij ter predati informacijo, katere odpadke lahko odvržete v ulične zbiralnike, smo za vas pripravili informativno zloženko, ki smo jo 3.2.2017 posredovali trboveljskim gospodinjstvom.

Lokacije in več o uličnih zbiralnikih najdete tudi na: http://e-odpadki.zeos.si/aktivnosti/ulični-zbiralniki.html

Da bi tudi vi prispevali svoj delček k ohranitvi okolja, vas pozivamo, da se vključite v ločeno zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij ter nam pomagate ustvarjati zdravo okolje.

E-ciklirajmo skupaj!