Ukrepi za blažitev energetske draginje

Trbovlje, 19. januarja 2023 - Razmere na področju cen ogrevanja so v zadnjem obdobju poglavitna skrb vodstva in strokovnih služb Komunale Trbovlje. V letu 2022 so se razmere stopnjevale do te mere, da je sredi leta cena toplote znašala 201,71426 €/MWh brez DDV. Novo vodstvo podjetja, ki je mandat nastopilo s 1. septembrom 2022, se je tako soočilo z izzivom, kako to ceno ublažiti, saj za gospodinjstva predstavlja znatno breme, ter hkrati ohraniti vzdržno poslovanje podjetja. 

Na podlagi podatkov, ki so bili na voljo, pozitivnih ukrepov v podjetju ter vladnih ukrepov, smo lahko postopoma začeli blažiti ceno ogrevanja. Od oktobra, ko je cena toplotne energije znašala 201,71426 €/MWh brez DDV, smo ceno prvič znižali v novembru na 185,07254 €/MWh brez DDV, nadaljnja pocenitev pa je sledila v januarju, ko cena znaša 159,11115 €/MWh brez DDV.

Na Komunali Trbovlje smo v sredo, 11. januarja 2023, ter v ponedeljek, 16. januarja 2023, prejeli še zadnje, vendar ključne podatke glede višine obratovalnih podpor, na podlagi katerih smo lahko sprejeli ukrepe za blažitev cen ogrevanja, ki bodo vplivali na vse naše odjemalce.

Popust na ceno ogrevanja

Prvi ukrep za blažitev višine stroškov ogrevanja je 15-odstotni popust na strošek variabilnega dela ogrevanja, ki ga bomo upoštevali za gospodinjstva, ki so priključena na daljinsko ogrevanje v Trbovljah, ne glede na to, ali račune plačujejo sproti ali po sistemu akontativnega plačevanja. Ta popust bomo upoštevali že za januar, ko cena toplotne energije sicer znaša 159,11115 €/MWh brez DDV.

Blažitev cen toplotne energije

Drugi ukrep je nadaljnja pocenitev toplote. Znižanje cene toplotne energije načrtujemo ponovno v februarju, ko bomo ceno nadalje spustili na 129 €/MWh brez DDV. S 1. februarjem bo cena toplote torej za 33,79 odstotka nižja od oktobrske cene. Pričakujemo, da bodo ti ukrepi nadalje ublažili breme, ki ga za gospodinjstva predstavlja strošek ogrevanja.

Ostali ukrepi za pomoč gospodinjstvom

Ker ogrevanje predstavlja znaten strošek za družinski proračun, na Komunali Trbovlje občanom nudimo možnost razbremenitve z obročnim odplačevanjem položnice na 10 obrokov, hkrati pa občanom priporočamo, da izpolnijo vlogo za pomoč pri plačilu stroška ogrevanja, s čimer bodo upravičeni do dodatne pomoči pri plačilu položnice.

Dejstvo je, da so razmere na trgu energentov danes povsem drugačne, kot so bile še pred nekaj leti, cene energenta ogrevanja, v našem primeru je to zemeljski plin, pa so danes kljub padcu še vedno trikrat višje, kot so bile še pred dvema letoma. To pomeni, da bi težko pričakovali spust cen na nivo, kot je bil pred nekaj leti. Vendar pa si na Komunali Trbovlje prizadevamo, da bi z vsemi možnimi ukrepi cene ublažili na nivo, ki bo še vedno vzdržen in sprejemljiv, tako za podjetje, kot predvsem tudi za naše odjemalce.