Tržni dnevi v letu 2022

Trbovlje, 6. januarja 2022 - Trboveljska tržnica bo tudi v letu 2022 odprta ob sredah in sobotah. Prestavitve tržnih dni niso predvidene, tržnica bo odprta tudi ob prazničnih dneh 27. aprila in 25. junija. 

Obiskovalce prosimo, da tudi ob obisku tržnice dosledno upoštevajo navodila in priporočila za varovanje zdravja. 


TRŽNI DNEVI 2022

  JAN FEB MAR APRIL MAJ JUN JUL AVG SEPT OKT NOV DEC  
   
1 5. 1.  2. 2.  2. 3.  6. 4.  4. 5.  1. 6.  2. 7.  3. 8.  3. 9.  1. 10.  2. 11.  3. 12.   
2 8. 1.  5. 2.  5. 3.  9. 4.  7. 5.  4. 6.  6. 7.  7. 8.  7. 9.  5. 10.  5. 11.  7. 12.   
3 12. 1.  9. 2.  9. 3. 13. 4.  11. 5.  8. 6.  9. 7.  10. 8.  10.9.  8. 10.  9. 11.  10. 12.   
4 15. 1. 12. 2. 12. 3. 16. 4.  14. 5.  11. 6.  13. 7.  13. 8.  14. 9.  12. 10.  12. 11.  14. 12.   
5 19. 1.  16. 2.  16. 3. 20. 4.  18. 5.  15. 6.  16. 7.  17. 8.  17. 9.  15. 10.  16. 11. 17. 12.   
6 22. 1.  19. 2.  19. 3.  23. 4.  21 5.  18. 6.  20. 7.  20. 8.  21. 9.  19. 10.  19. 11.  21.12.   
7 26. 1.  23. 2.  23. 3. 27. 4. * 25. 5.  22. 6.  23. 7.  24. 8.  24. 9. 22. 10.  23. 11.  24. 12.   
8 29. 1. 26. 2.  26. 3.  30. 4.  28. 5.  25. 6. * 27. 7.  27. 8.  28. 9.  26. 10.  26. 11.  28. 12.   
9     30. 3.      29. 6.  30. 7.  31. 8.    29. 10.  30. 11.  31. 12.  
                           
ŠT. DNI 8 8 9 8 8 9 9 9 8 9 9 9 103
* tržni dan kljub prazniku  


Odlok o upravljanju in urejanju mestne tržnice ter Tržni red na mestni tržnici (UVZ, št. 20/2009) sta na vpogled pri delavcu na tržnici.