Trboveljske mikro HE novost v slovenskem prostoruTrbovlje, 28. januarja 2019 - Na Komunali Trbovlje orjemo ledino na področju vgradnje mikro hidroelektrarn v slovenskem prostoru. V okviru projekta želimo predvsem izkoristiti neizkoriščeno potencialno energijo vodnih virov, prijavili pa smo se tudi na javni poziv za vstop v podporno shemo, ki ga je objavila Agencija za energijo.

Na Komunali Trbovlje v okviru javnega vodovoda Trbovlje oskrbujemo okoli 14.200 prebivalcev. Vodo  pridobivamo iz štirinajstih gravitacijskih virov, ki imajo povprečno izdatnost 20 litrov na sekundo. 
 
Za učinkovito delovanje vodovodnega sistema moramo zanesljivo, preudarno in učinkovito izvajati operativne distribucijske in vzdrževalne naloge. Nadzor delovanja sistema se izvaja delno preko telemetrije v nadzornem centru in delno fizično. V podjetju smo se odločili, da preverimo tehnične in ekonomske pogoje za proizvodnjo električne energije z vgradnjo mikro hidroelektrarn na obstoječem vodovodnem sistemu, kar se je v nadaljevanju izkazalo za smotrno in upravičeno.
 
Mikro hidroelektrarni (MHE) bomo postavili v obstoječa objekta vodohrana Globušak in raztežilnika Novak (NA FOTOGRAFIJI), ki postaneta strojnici mini turbine z generatorjem in priključno omarico s števcem električne energije ter priključkom na omrežje. Gradnja MHE bo zajemala postavitev nerjaveče enakotlačne Peltonove turbine, postavitev asinhronskega generatorja, povezave razvodnega kolektorja in regulacijske skupine za regulacijo pretoka vode, regulatorja frekvence omrežja, napetosti, elektro števca, zaščitnega varovanja in izklopnega stikala. Turbina bo imela šobe, ki se bodo regulacijsko zapirale in odpirale odvisno od vodnega pretoka oz. nivoja vode v višje ležečem bazenu.
 
Gradnja mikro hidroelektrarn ne bo negativno vplivala na okolje. Na obstoječem vodovodu se bo potencialna energija, ki se je do zdaj z dušenjem tlaka vode uničila, po novem v obliki elektrike odvajala v distribucijsko omrežje.