Tehnična napaka pri izdaji 304 računov

Pri prenosu podatkov v obračun komunalnih storitev, kjer je izvajalec delitve ogrevanja podjetje Brunata, je prišlo do tehnične napake, zaradi česar se pri 304-ih računih deleži ogrevanja niso prenesli na novembrske fakture. Tem uporabnikom komunalnih storitev smo poslali dodaten račun, na katerem so obračunane manjkajoče postavke ogrevanja.

V mesecu decembru smo sicer izdali 7791 računov za komunalne storitve za november. Do napake je prišlo pri manj kot 4 % izdanih faktur. 

 

Za napako se vam iskreno opravičujemo.