Ste ustrezno zaščitili svoje vodomere?Trbovlje, 14. decembra 2018 - V teh dneh pričakujemo temperature krepko pod ničlo, kar lahko povzroči okvaro vodomera v vodomernem jašku. Vendar pozor - vodovodni priključek je last uporabnika, zato mora vsak uporabnik sam poskrbeti za ustrezno zaščito vodomera in vodomernega jaška.

Pri temperaturah pod 0°C se lahko zgodi, da se zaradi zmrzali pokvari (poči) vodomer v vodomernem jašku. Zato je potrebno vodomere pred zmrzaljo še posebej zaščititi, zlasti še pri zelo nizkih temperaturah.
 
Vodovodni priključek je last uporabnika, ki mora sam poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenih vodomerov, to je toplotno izolacijo vodomerov oz. vodomernih jaškov.
 
 
UKREPI ZA ZAŠČITO VODOMERA IN VODOMERNEGA JAŠKA:
 
- vodomerni jašek naj bo dovolj globok, z izoliranim pokrovom,
 
- prostor nad vodomerom dodatno toplotno zaščitimo z izolacijskimi materiali (penasta guma, gradbena izolacijska folija, stiropor),
 
- preprečimo kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oz. okrog instalacij,
 
- zagotovimo stalno kroženje vode po instalaciji, kar lahko storimo tako, da voda ves čas rahlo izteka iz pipe.
 
 
NAMIG: V objektih, ki so priključeni na vodovod in se trenutno ne uporabljajo (npr. vikendi, počitniške hiše), je priporočljivo v zimskem času vodovodni sistem izprazniti.
 
 
SANACIJA V PRIMERU OKVARE
 
Poškodbe ali okvare na vodomeru prijavite na dežurno telefonsko številko 041 758 568. 
V primeru okvare vodomera zaradi zmrzali, se lahko odjemalci oglasijo v informacijski pisarni našega podjetja (vsak delavnik od 8. do 12. ure) in naročijo izredno menjavo vodomera.
 
Naše podjetje kot upravljavec javnega vodovodnega sistema ne prevzema odgovornosti za tovrstne poškodbe vodomerov, saj so le-ti v lasti uporabnikov. Vse stroške, ki nastanejo pri zamenjavi vodomerov zaradi neustreznega ravnanja oziroma ne zaščite vodomerov, krijejo odjemalci oziroma lastniki vodomerov.