Spremembe v vodstvu Komunale Trbovlje

Trbovlje, 13. oktobra 2023

Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. je na svoji 5. redni seji, 12. 10. 2023, z direktorjem Igorjem Glušičem dosegel dogovor o sporazumnem prenehanju funkcije. Igor Glušič direktor ostaja do 31. 12. 2023, nato bo vodenje prevzela nova uprava.