Spremembe cen toplote in storitev javnih gospodarskih služb

Trbovlje, 10. januarja 2023 – Z januarjem se je v Trbovljah cena toplote iz sistema daljinskega ogrevanja ponovno nekoliko spremenila. Nov variabilni del cene toplote za gospodinjstva zdaj znaša 159,11115 €/MWh (brez DDV), za poslovne in ostale odjemalce pa 199,19725 €/MWh (brez DDV).

S 1. januarjem 2023 se je ponovno spremenil variabilni del cene ogrevanja, ki se je znižal za dobrih 14 odstotkov s  185,07254 na 159,1115 evrov za megavatno uro. Trenutne cene toplote so primerljive z ostalimi sistemi, ki uporabljajo enak način proizvodnje toplote in enak energent. Kljub temu v prihodnjih mesecih predvidevamo nadaljnje znižanje cene, s čimer bomo nekoliko razbremenili stroške gospodinjstev.

Hkrati so se v januarju spremenile tudi cene obveznih gospodarskih javnih služb. Slednje so se v povprečju zvišale za približno 7 odstotkov. Povišanje je posledica višjih stroškov, ki so potrebni za opravljanje dejavnosti, kot so višji stroški električne energije, goriv, dela in materialov. Spremenjene cene gospodarskih javnih služb so izračunane na podlagi elaboratov o izračunu cen  (slednji so javno objavljeni na spletni strani Komunale Trbovlje) in objavljene v ceniku na spletni stran Komunale Trbovlje.

Tako nižje cene toplote kot tudi nekoliko zvišane cene gospodarskih javnih služb bodo upoštevane na januarskih položnicah, ki jih bodo občani prejeli v februarju.