Spomladanska deratizacija 2024

Trbovlje, 31. 5. 2024 - Na trboveljskem javnem kanalizacijskem omrežju bomo v sredo, 5. junija 2024, izvajali spomladansko deratizacijo, s katero zmanjšujemo število podgan. Deratizacijo izvajamo v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano. V primeru slabega vremena bo deratizacija prestavljena.

Več o deratizaciji v občini Trbovlje najdete na tej povezavi: https://www.komunala-trbovlje.si/komunalne-dejavnosti/kanalizacija/deratizacija-v-obcini-trbovlje/