Sofinanciranje male čistilne naprave

V skladu z 2. členom Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Trbovlje (UVZ št. 19/2016), lahko preverite upravičenost do nepovratnih finančnih sredstev v proračunu Občine Trbovlje, namenjenih sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE, za stanovanjske objekte v občini Trbovlje.

Do nepovratnih finančnih sredstev so upravičeni vsi objekti enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe, ki ležijo izven območja aglomeracij v občini ter, ki izpolnjujejo ostale pogoje, določene v 8. členu Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Trbovlje (UVZ št. 19/2016).

Upravičenost lahko preverite preko elektronskega naslova, javno.podjetje@komunala-trbovlje.si, kamor nam sporočite naslov objekta, za katerega se zanimate ter Vaše osebne podatke, ali pa se zglasite v naši info pisarni oz. nas pokličite, na telefonsko številko 03 56 53 126.