Še pred sneženjem odstranite veje s cestišč

Trbovlje, 5. novembra 2021 - Lastnike parcel ob cestah, na katerih rastejo drevesa in grmovnice, katerih veje segajo na cestišče, prosimo, da čim prej oz. do konca novembra odstranijo moteče veje. S tem bodo omogočili vozilom za odvoz odpadkov lažji dostop ter zmanjšali možnost poškodb na vozilih. Vožnja pa bo varnejša za prav vsa vozila.

Veje na cestah so lahko zelo moteče, še posebej, ko zapade sneg in se povesijo na cestišče. Lastnike parcel ob cestah zato prosimo, da še pred sneženjem odstranijo morebitne moteče veje in s tem omogočijo varno vožnjo vsem udeležencem v prometu.

Obvestilo je dano na podlagi 9. člena Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 23/2020): »Lastniki zemljišč ob dostopnih poteh do prevzemnih mest morajo zagotoviti, da veje dreves ali drugih rastlin ne ovirajo prehoda vozilu za odvoz odpadkov. Če dostop do prevzemnega mesta ovirajo rastoče veje, druge rastline ali drugo, izvajalec javne službe opozori lastnika, da oviro odstrani. Izvajalec z zadevo seznani pristojno inšpekcijsko službo. Če lastnik ovire ne odstrani, jo odstrani izvajalec na stroške lastnika na podlagi odločbe pristojne inšpekcijske službe (Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje).«