S septembrom na položnicah tudi dolgoviTrbovlje, 9. oktobra 2019 - V oktobru 2019 na položnicah za komunalne storitve uvajamo novost, s katero uporabnike obveščamo o višini zapadlega dolga. Ta podatek bo izražen v informativnem dolgu na zadnji dan obračuna, ki je običajno zadnji dan v mesecu.

Obvestilo o dolgu sestavljata dve postavki:

  • računi, ki še niso v  tožbi ali računi, za katere se še ne vrši postopek izterjave in
  • računi, ki so že v postopku izterjave.

POZOR! Oba zneska predstavljata skupni dolg BREZ zamudnih obresti in sodnih stroškov!

V kolikor ste svoj dolg v vmesnem obdobju že poravnali, obvestilo o dolgu smatrajte za brezpredmetno oziroma kontaktirajte službo za izterjavo Komunale Trbovlje na telefonsko številko 03 56 53 116.