Razpis za delovno mesto

Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o. objavlja razpis za delovno mesto pomočnik za enoto čistilna naprava - sektor (CČN).