Prosto delovno mesto

Trbovlje, 14. julija 2021 - Objavljamo eno prosto delovno mesto z nazivom "VZDRŽEVALEC REGULACIJSKIH NAPRAV IN NADZOR OBRATOVANJA VO OMREŽJA - ELEKTRO I - M/Ž." Rok za prijavo na delovno mesto je 22. 7. 2021.
 
Komunala Trbovlje išče delavca/delavko za prosto delovno mesto vzdrževalec regulacijskih naprav in nadzor obratovanja VO omrežja - elektro I. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom, za polni delovni čas.
 
Delovne naloge zajemajo:
 • nameščanje električnih in mehanskih regulacijskih naprav ter drugih samodejnih mehanizmov in naprav;
 • vzdrževanje in preizkušanje delovanja mehanizmov, električnih strojev in merilnih naprav ter elektroinštalacij (izvajanje in popravilo le-teh);
 • nastavljanje vzdrževanje kloriranih naprav, oskrbovanje s kemikalijami za dezinfekcijo vode;
 • nadzorovanje in vzdrževanje črpališč in drugih objektov v sistemu distribucije vod;
 • ugotavljanje vzrokov in evidentiranje okvar in odprava le-teh;
 • ugotavljanje pomanjkljivosti in nepravilnosti na osnovi evidence o rednih (sistemskih) pregledih z obveščanjem predpostavljenih o ugotovitvah (hidrantno omrežje, zajetja, črpališča, vodohrani, vrtine, vozlišča);
 • nadzor in vodenje obratovanja vodovodnega sistema s pomočjo sistema telemetrije;
 • opravljanje distribucije pitne vode;
 • izvajanje navodil za varno opravljanje del in uporabo zaščitnih sredstev ter opreme za osebno varnost;
 • ugotavljanje napak na cevovodih s pomočjo razpoložljivih instrumentov in naprav;
 • upravljanje drugih del in nalog po naročilu neposrednega vodje organizacijske enote;
 • upravljanje z vozilom.

 
Pogoji za prijavo:
- izobrazba: srednja splošna, srednja strokovna - elektro smeri,
- delovne izkušnje: 1 leto
- vozniški izpit: B kategorije
- znanje slovenskega jezika: zelo dobro razumevanje, govorjenje in pisanje
- znanje angleškega jezika: /
- računalniška znanja: urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno.
 
Vloge z življenjepisom in navedbo dosedanjih izkušenj sprejemamo po pošti na naslov: Komunala Trbovlje, Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje ali po elektronski pošti na naslov javno.podjetje@komunala-trbovlje.si
 
 
ROK ZA PRIJAVO: 22. 7. 2021
 
 
 
VEČ INFORMACIJ:
 
Rebeka Fakin
T: 03 56 53 117
E: rebeka.fakin@komunala-trbovlje.si