Prosto delovno mesto

Prijava prostega delovnega mesta oz. vrste dela (25. člen ZDR-1; Uradni list RS, št. 21/2013, 87/2013)

Delodajalec:
MŠ: 5015731000 šifra SKD: 35.300
JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE D.O.O.
SAVINJSKA CESTA 11 A
1420 TRBOVLJE

Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5556 TRBOVLJE

Na delovno mesto želimo zaposliti naslednje število delavcev: 1

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŽNI VRTNARSKI DELAVEC II 

Opis del in nalog:

  • Pomoč pri urejanju zelenih površin.
  • Upravljanje z lažjo kmet. mehanizacijo.
  • Pomoč pri vzdrževanju cest.
  • Pomoč pri vzdrževanju zelenic in zelenja, itd.

Zahtevana pokl./strok. izobrazba: II. stopnja izobrazbe

Trajanje zaposlitve: določen čas 3 mesece

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev.

Zahtevano znanje jezikov: SL - slovenski jezik razumevanje-zelo dobro, govorjenje-zelo dobro.

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: izpit B kategorije.

Rok za prijavo kandidatov: 6 dni.

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo po pošti pisno vlogo z življenjepisom.

Prosto delovno mesto se objavi: oglasna deska in spletna stran podjetja.

Poskusno delo: 1 mesec

Kontaktna oseba delodajalca za stike: Sandra Kink Lavtar - telefon 03 56 53 117

Datum objave: 28.04.2016

Datum poteka: 04.05.2016