Projekt LAS 2018

 

ZAKLJUČEN PROJEKT LAS 2018
 
V sredo, 17. 10. 2018, smo s krajšim dogodkom obeležili zaključek projekta ureditve zunanjosti šole pri OŠ Ivana Cankarja. Učenci so pripravili prijeten kulturni program in v urbane vrtičke posadili še zadnje sadike rastlin pred zimo. V okviru jesenske zasaditve prevladujejo predvsem zelišča in čebulnice, ki bodo zacvetele spomladi, ter nekaj okrasnih rastlin. Spomladi pa bodo učenci vrtičke dopolnili z zelenjavnimi vrstami.  

 

V sklopu projekta je izšla tudi zloženka Lokalna samooskrba s hrano (klik).
 
                                           
                                          Slika: Urbani vrtički pri OŠ Ivana Cankarja
 

PROJEKT LAS 2018

Trajnostno naravnana ureditev zunanjosti šole z urbanimi vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem (OŠ Ivana Cankarja, Trbovlje)

Komunala Trbovlje d.o.o. sodeluje kot partner v projektu LAS: "Trajnostno naravnana ureditev zunanjosti šole z urbanimi vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem", ki je bil na podlagi 2. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 odobren Občini Trbovlje v sodelovanju s partnerji: Zasavsko ljudsko univerzo,  Komunalo Trbovlje d.o.o., Socios, Zavodom socialnih storitev in Čebelarskim društvom Trbovlje.

Ob šoli je predvidena zasaditev visokih gred oz. urbanih vrtičkov z zelišči, medovitimi rastlinami, zelenjavnimi vrstami in okrasnimi rastlinami. Na ta način bodo imeli učenci in odrasli možnost, da se naučijo novih spretnosti in veščin, ki jim bodo koristile v vsakdanjem življenju. Vrtičkarstvo je pomembna dejavnost v naši družbi, krepi telo in duha, povečuje socialno vključenost ter medgeneracijsko sodelovanje in učenje. Predvsem pa pomeni domačo pridelavo zdrave hrane in kratko pot do krožnika, kar v današnjem času predstavlja veliko prednost za potrošnike in celoten planet.

Naša vloga v projektu je pomoč pri izbiri rastlinskih vrst za zasaditev gred in njihova nabava, kar bomo izvedli v septembru 2018.