Proizvodno enoto SPTE 2 odpeljali na obnovo

Trbovlje, 13. feruarja 2020 - Na toplarni Polaj so z začetkom februarja začeli z obnovo kogeneracijske enote SPTE 2. Napravo so s koncem januarja izklopili iz omrežja, v teh dneh pa so jo že demontirali in odpeljali na obnovo. 

Kogeneracijsko enoto SPTE 2 so v teh dneh demontirali in odpeljali na obnovo, ki bo trajala nekaj mesecev in se bo predvidoma zaključila pred začetkom prihodnje ogrevalne sezone. Obnovo v vrednosti približno milijon evrov bo komunala financirala z lastnimi sredstvi, izvajalo pa podjetje Rudis. 


Proizvodna enota SPTE 2 je ena izmed treh enot za soproizvodnjo toplote in električne energije, ki podjetju omogočajo, da v skladu z Energetskim zakonom na letnem nivoju zagotovi vsaj 75 odstotkov proizvedene toplote iz soproizvodnje. Enota SPTE 2 ima proizvodno moč približno 3 MW toplote in 3 MW električne energije. Enako kot enota SPTE 1 obratuje zgolj v času ogrevalne sezone.

V času prenove bomo potrebe po toploti zagotavljali s preostalima dvema kogeneracijskima enotama (SPTE 1 in SPTE 3) in plinskimi kotli (1 HE, 2 HE in 3 HE).