Proizvodna enota SPTE 2 se prenovljena vrača v toplarno

Trbovlje, 26. maja 2020 - Največja investicija Komunale Trbovlje v letošnjem letu – prenova kogeneracijske enote SPTE 2 – se uspešno zaključuje, saj so danes prenovljeno enoto že vrnili v objekt toplarne Polaj. V novi ogrevalni sezoni bo tako prenovljena enota že nemoteno obratovala.

Na Komunali Trbovlje postopoma prenavljamo in optimiziramo opremo in postrojenje, s čimer skušamo občanom zagotoviti kakovostne storitve ob hkratnem vzdrževanju ugodnih cen na področju ogrevanja. V letošnjem letu smo tako izvedli več projektov, s katerimi izboljšujemo delovanje sistema ogrevanja – optimizirali smo nadzorni sistem delovanja toplarne in predelali sistem hranilnikov toplote, kar predstavlja pomembno izboljšanje na področju hkratnega proizvajanja in distribuiranja toplote.

Največja investicija v letošnjem letu pa je zagotovo milijonska prenova kogeneracijske enote SPTE 2, ki je ena izmed treh kogeneracijskih enot toplarne Polaj, namenjena pa je proizvodnji toplote za ogrevanje prostorov in tople vode v času ogrevalne sezone.

Prenovljena naprava, ki so jo danes ponovno montirali v objekt toplarne, bo v sistem ogrevanja ponovno vstopila z začetkom prihodnje ogrevalne sezone. Po prenovi bo imela nekoliko boljši izkoristek, hkrati pa se ponovno vključuje v podporno shemo, ki bo trajala naslednjih 10 let.

Prenovo smo v podjetju v celoti financirali z lastnimi sredstvi, saj gre za strateško investicijo - vlaganja v obnove in posodobitve sistemov in opreme nam namreč omogočajo, da ohranjamo ugodne cene ogrevanja za naše občane in dolgoročno izboljšujemo kakovost naših storitev.