Problematika ločevanja odpadkov v Trbovljah ostaja perečaTrbovlje, 13. decembra 2018 - Ostanki hrane, zdravila, plenice, posoda, rastline, stekleni izdelki, elektronska oprema … vse to so odpadki, ki smo jih ob današnjem nadzoru zbiranja in ločevanja odpadkov našli v zbiralnikih za mešano embalažo.

Predstavniki Komunale Trbovlje smo v sodelovanju z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Zasavje ter predstavniki družbe Dinos, danes, 13. decembra 2018, opravili nadzor zbiralnikov za mešane komunalne odpadke na treh lokacijah v Trbovljah – ob individualnih hišah na Cesti OF ter pri večstanovanjskih objektih na Trgu Franca Fakina 1–3 in Kešetovem 3. 
 
Rezultati kontrole kažejo, da pri individualnih hišah uporabniki ločujejo ustrezno, saj večjih nepravilnosti, razen papirja v zbiralnikih za mešano embalažo, ni bilo. 
 
Zbiralnice ob večstanovanjskih objektih: velika težava z ločevanjem
 
Zbiralnice ob večstanovanjskih objektih pa kažejo, da stanovalci še vedno ne upoštevajo pravilnega ločevanja odpadkov in kljub temu, da imajo na voljo dovolj zbiralnikov za mešane in biološke odpadke, vse to odvržejo tudi v zbiralnike za embalažo.
 
Trg Franca Fakina 1–3 
 
Kljub temu, da je pred večstanovanjskim objektom zapornica, ki dostop z avtomobilom omogoča samo stanovalcem, kar pomeni, da odpadke na tej lokaciji zbirajo izključno samo stanovalci, je kontrola pokazala izredno slabo stanje. 
 
V zbiralnikih za mešano embalažo smo na tej lokaciji našli: 
- ponev s prižgano hrano (enostavno bi jo bilo očistiti, če bi vanjo natočili vodo za nekaj časa in nato podrgnili),
- špile (za klobase), ki sodijo med biološke odpadke,
- plenice, ki sodijo med mešane komunalne odpadke,
- precej zdravil, ki sodijo v zbirni center kot nevarni odpadki,
- britvice, zobne ščetke, ki sodijo med mešane komunalne odpadke, 
- veliko odpadne električne in elektronske opreme, ki sodi v zbirni center ali v namenske zbiralnike za odpadno električno in elektronsko opremo,
- manjše kovinsko orodje, ki sodi med mešane komunalne odpadke ali posebej v zbirni center kot kovine (čeprav je kovinsko, ni embalaža),
- kartonske škatle, ki sodijo med papir in karton.
 
 
V zbiralnici pa so bili poleg zbiralnikov odloženi še kosovni odpadki in televizor, kljub temu, da je na zidu zbiralnice pritrjena opozorilna tabla »Prepovedano odlaganje kosovnih odpadkov«. Ob tem naj ponovno spomnimo, da je na komunali enkrat letno mo naročiti odvoz kosovnih odpadkov, lahko pa jih tudi individualno odpeljete v zbirni center. 
 
 
Kešetovo 3
 
V okviru kontrole smo pregledali tudi zbiralnike za mešano embalažo v zbiralnici na Kešetovem 3. Kljub temu, da je na prvi pogled vsebina izgledala ustrezna, smo vsebino iztresli na tla ter opravili podrobnejši pregled. 
 
 
Izkazalo se je, da je tudi v zbiralniku za embalažo najti vse vrste odpadkov:
- kosti in plenice, ki sodijo med mešane komunalne odpadke,
- ostanke solate, kruh, bananine olupke ter olupke mandarin, ki sodijo med biološke odpadke,
- cigaretne ogorke, ki sodijo med mešane komunalne odpadke.
 
Pregledali smo tudi zbiralnik za stekleno embalažo, kjer je bilo poleg stekla tudi precej časopisnega in oglasnega papir, ki sicer spada v zbiralnike za papir in karton. 
 
Kako pravilno razvrščati? 
 
Na vsakem zbirnem mestu pri objektih so na voljo posode za zbiranje bioloških odpadkov (rjave), mešanih odpadkov (črne) in mešane embalaže (rumen pokrov). Ostanki hrane spadajo v rjave posode, čista embalaža spada v posode z rumenim pokrovom. Odpadna kartonska embalaža in papir ter steklena embalaža spadajo na ekološki otok, preostanek pa med mešane komunalne odpadke.
 
V veliko pomoč pa vam je lahko tudi aplikacija KAM Z ODPADKI.
 
Še namig: če ne veste, kateri zbiralnik je pravi za vaše odpadke, izberite črnega za mešane komunalne odpadke ali pa pokličite na Komunalo Trbovlje, kjer vam bomo svetovali.