Prenova pokopališča v Gabrskem se začenjaTrbovlje, 28. junija 2019 - Na pokopališču v Gabrskem so v teh dneh zabrneli gradbeni stroji in naznanili začetek izvajanja prve faze prenove.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letošnjem letu bomo na pokopališču v Gabrskem izvedli nekaj posodobitev, s katerimi bomo nekoliko spremenili in osvežili podobo pokopališkega parka. V sklopu 1. faze prenove bomo tako obnovili asfaltno cesto in pešpot med starim delom pokopališča in rondojem na novem delu pokopališča, zgradili plato ob polju za izvajanje pogrebnih ceremonialov s posipom in kostnico ter ekološki otok. 

Obnovili bomo tudi polja za izvajanje zelenih pokopov na novem delu pokopališča z dovozno cesto in prenovili cestno razsvetljavo.

Druga faza prenove sledi v letu 2020. Uredili bomo povezovalno pot med obstoječim rondojem na novem delu pokopališča in predvidenim novim parkiriščem na vzhodni strani pokopališča ter uredili polja in pešpoti na delu pokopališča, namenjenem za izvajanje parkovnih pokopov. Na tem delu bomo uredili tudi parkovno zasaditev.