Prenova kogeneracijske enote

Trbovlje, 30. januarja 2020 - Na Komunali Trbovlje z začetkom februarja začenjamo največji investicijski projekt v letošnjem letu - prenovo proizvodne enote SPTE 2. S prenovo bomo lahko še naprej ohranjali ugodne cene ogrevanja, saj se bo povečal izkoristek, hkrati pa bo naprava ponovno vključena v 10-letno podporno shemo.

S koncem januarja se proizvodni enoti SPTE 2 izteka obratovalna podpora, zaradi česar smo na Komunali Trbovlje že v preteklem letu projekt obnove prijavili na Javni poziv Agencije za energijo k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Na Agenciji za energijo so projekt potrdili, zato smo objavili javni razpis, na katerem je bilo za izvedbo obnove izbrano podjetje Rudis. 

Obnova se je začela v februarju, zato smo enoto konec januarja izključili iz obratovanja. V tem času toploto zagotavljamo s preostalima dvema kogeneracijskima enotama (SPTE 1 in SPTE 3) ter s plinskimi kotli (1 HE, 2 HE in 3 HE).
Obnovo bomo predvidoma zaključili do jeseni, saj naj bi z novo ogrevalno sezono 2020-2021 obnovljena enota SPTE 2 že redno obratovala. Vrednost prenove znaša približno milijon evrov, ki jih bo komunala financirala z lastnimi sredstvi. 

Proizvodna enota SPTE 2 je ena izmed treh enot za soproizvodnjo toplote in električne energije, ki podjetju omogočajo, da v skladu z Energetskim zakonom na letnem nivoju zagotovi vsaj 75 odstotkov proizvedene toplote iz soproizvodnje. Enota SPTE 2 ima proizvodno moč približno 3 MW toplote in 3 MW električne energije. Enako kot enota SPTE 1 obratuje zgolj v času ogrevalne sezone, v letnem času ti dve enoti mirujeta, toploto za ogrevanje vode pa v letnem času zagotavlja enota SPTE 3.

Poleg kogeneracijskih enot na toplarni Trbovlje toploto proizvajajo tudi s tremi plinskimi kotli. 

Ostale investicije na toplarni Polaj

Na toplarni Polaj pa to ni edina investicija v letošnjem letu, saj v tem času predelujejo tudi sistem delovanja hranilnikov toplote ter modernizirajo nadzorne sisteme.

Že konec leta 2019 smo na toplarni začeli s predelavo sistema delovanja hranilnikov toplote. Predelava sistema bo omogočila polnjenje in praznjenje hranilnikov toplote v času delovanja proizvodnih naprav, s čimer bomo izboljšali energetsko učinkovitost sistema daljinskega ogrevanja. Zaključek predelave sistema pričakujemo v spomladanskem času. Ocenjena vrednost predelave je približno 60.000 evrov, ki jih bomo v podjetju zagotovili z lastnimi sredstvi. Hkrati bomo prenovili, modernizirali in optimizirali tudi celotni nadzorni sistem delovanja toplarne.