Prejeli smo zlati certifikat Voda iz pipe


Podelitev certifikatov VODA IZ PIPE

Komunala Trbovlje prejela zlati certifika Voda iz pipe

Javno podjetje Komunala Trbovlje je med prejemniki zlatih certifikatov na prvem srečanju prejemnikov certifikata Voda iz pipe v petek, 19. aprila 2024. Srečanje je organizirala Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije (ZKGS), v ospredju pa je bil pomen pitne vode iz pipe.


 
Čeprav se Slovenija ponaša z bogatimi vodnimi viri ter visoko kakovostjo vode napram drugim državam, je še vedno zelo razširjena praksa uporabe pakirane vode, ki negativno vpliva tudi na okolje.
V Javnem podjetju Komunala Trbovlje se zavedamo izzivov glede zdrave pitne vode, zato temu področju namenjamo prav posebno skrb. Svoje prizadevanje za prepoznavanje kakovosti naših vodnih virov in zmanjšanje uporabe plastike v našem vsakdanu smo v petek, 19. aprila 2024, podkrepili z zlatim certifikatom VODA IZ PIPE, ki ga v okviru pobude Skupaj za boljšo družbo podeljuje Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije.

Med eminentnimi gosti je na dogodku nastopila tudi klimatologinja in soprejemnica Nobelove nagrade za mir dr. Lučka Kajfež Bogataj, ki je med drugim dejala:“Voda je življenje, preživetje, vreme in podnebje, zdravje, hrana, varnost, biodiverziteta, gozd, nevarnost, denar, gospodarska rast, energija, plovba, lepota, človekova pravica, vojna, povezovanje in naša izbira.” Ob tem je tudi omenila, da napoved spremembe temperatur zraka in padavin do konca stoletja kažejo na premik sušne meje visoko proti severu. Projekcije vodnega stresa do leta 2040, kar ni več tako daleč, pa kažejo zaskrbljujočo sliko.V imenu Javnega podjetja Komunala Trbovlje kot prejemnika zlatega certifikata Voda iz pipe, sta se dogodka udeležila direktor dr. Janez Žlak in vodja sektorja komunalne oskrbe Tomaž Radič. Ob prejemu certifikata je direktor opozoril, da je pitna voda iz pipe privilegij, nekaj, na kar smo lahko v Sloveniji res ponosni.  Zlati certifikat Voda iz pipe za javno podjetje Komunala Trbovlje pomeni potrditev dosedanjega uspešnega dela in predstavlja zavezo k odličnosti dela na tem področju tudi v prihodnje. V svojih prostorih in na prireditvah bomo nadaljevali z zagotavljanjem pitne vode iz pipe, obenem pa bomo spodbujali zaposlene, partnerje, uporabnike in druge deležnike k uživanju vode iz pipe. S tem želimo poudariti kakovost pitne vode iz pipe ter njene zdravstvene in okoljske prednosti v primerjavi s kupljeno predpakirano vodo.