Pozorno pri ločevanju odpadkovPoostren nadzor nad zbiranjem in ločevanjem komunalnih odpadkov v Zasavju

Trbovlje, 19. novembra 2018 – V občini Trbovlje imamo preko 100 ekoloških otokov, na katerih ločeno zbiramo mešano embalažo, papir in kartonsko embalažo ter stekleno embalažo. V mestu imamo nameščene tudi ulične zbiralnice za odpadno jedilno olje, manjšo odpadno električno in elektronsko opremo ter rabljena oblačila. 
 
Na nekaterih območjih – predvsem pri večstanovanjskih objektih – prihaja do nepravilnosti pri ločevanju odpadkov, zato bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje skupaj z izvajalci odvoza komunalnih odpadkov začel izvajati poostreni nadzor nad zbiranjem in ločevanjem komunalnih odpadkov. 
 
 
Več o nadzoru preberite v priloženem obvestilu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje. 
 
Če niste prepričani, ali odpadke pravilno razvrščate in kam spadajo kateri odpadki, pa osnovne informacije najdete v zloženki KATERI ODPADKI SODIJO V DOLOČEN ZBIRALNIK?