POZOR: Nova navodila za ravnanje z odpadnimi zaščitnimi maskami in rokavicami

Trbovlje, 16. marca 2020 - Nova navodila za ravnanje z odpadnimi zaščitnimi sredstvi nalagajo ločeno shranjevanje in oddajanje teh odpadkov.

Ob zaostrovanju ukrepov zaradi omejevanja širjenja koronavirusa in zaščite ljudi, nam je izvajalec obdelave mešanih komunalnih odpadkov poslal navodilo, da naj uporabniki (občani, trgovine) v črn zbiralnik za mešane komunalne odpadke NE DAJEJO uporabljenih zaščitnih mask in respiratorjev, uporabljenih rokavic in papirnatih robčkov, ki bi bili lahko potencialno kužni.

Tovrstne odpadke zbirajte v plastični vrečki in hranite na primernem varnem mestu ter nato brezplačno oddate v poseben zbiralnik v zbirnem centru Neža, ki do nadaljnjega obratuje po rednem delovnem času.