POMOČ PODJETJEM: OPROSTILO STROŠKOV ODVOZA IN OBDELAVE ODPADKOV

Trbovlje, 23. oktobra 2020Razmere, s katerimi se soočamo ob ponovnem zaprtju oziroma omejevanju dejavnosti, so prizadele številne podjetnike. Na Komunali Trbovlje želimo po svojih močeh pomagati tistim, ki jim bo opravljanje dejavnosti v času ukrepov onemogočeno, zato jim omogočamo oprostilo odvoza in obdelave komunalnih odpadkov.

 
Na Komunali Trbovlje se zavedamo, da so se številni podjetniki znašli v situaciji, ko jim je delo omejeno oziroma onemogočeno, s tem pa je zaradi izpada dohodka ogroženo tudi njihovo nadaljnje poslovanje. Ti podjetniki imajo zdaj možnost, da na Komunalo Trbovlje naslovijo vlogo za oprostilo stroškov odvoza in obdelave odpadkov. Oprostila bodo strokovne službe obravnavale individualno na podlagi prejetih vlog.

 
Vloge lahko pošljete:
Pomembne informacije:

- zadnji rok prejema vloge, da se le-ta upošteva za mesec oktober, je 3. 11. 2020
- v kolikor podjetje ne bo vložilo vloge, ne bo upravičeno do oprostitve stroška odvoza in obdelave odpadkov
- v primeru podaljšanja ukrepov je treba vlogo poslati mesečno, najkasneje do 3. dne v naslednjem mesecu