Plačilo komunalnih storitev - trajniki

Skladno z določbami Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Ur. l. RS št. 34/2010 in 9/2011) od 1.1.2013 dalje ne bo več mogoče izvajati direktnih obremenitev (trenutno trajniki) po trenutni nacionalni shemi NPI DB, možno pa bo te storitve izvajati z direktno obremenitvijo po SEPA shemi (v nadaljevanju SDD - SEPA Direct Debit).

Obveščamo vas, da je naše podjetje od decembra 2012 dalje že vključeno v SDD. Zato od 20.11.2012 dalje skladno s pravili osnovne sheme SDD vse spremembe že veljavnih soglasij, ukinitev soglasij in dajanje novih soglasij za direktno obremenitev urejate izključno z nami (soglasje za direktno bremenitev SEPA) in ne več na vaši banki. SDD bomo od decembra 2012 dalje izvajali 20. v mesecu.
 
Tistim plačnikom, ki že sedaj poravnavate obveznosti do našega podjetja z direktno obremenitvijo (trajnikom), ni potrebno storiti ničesar, ker nam bodo vaša soglasja posredovale banke. Javite nam samo v primeru, da vam ne ustreza nov datum za SDD. O višini obremenitve boste tako, kot do sedaj obveščeni z mesečno izstavljenimi računi. SDD bomo izvajali v skladu s splošnimi pogoji bank, ki se nanašajo na SDD. S splošnimi pogoji SDD se lahko seznanite tudi pri svoji banki.
 
Hkrati vas obveščamo, da imate še vedno na voljo možnost plačevanja obveznosti iz naslova komunalnih storitev brez provizije na blagajni našega podjetja, ter seveda s provizijo na vseh bankah in poštah.
 
Informacije v zvezi z izvajanjem SDD lahko pridobite osebno na sedežu našega podjetja, po telefonski številki 03 56 53 109 v času uradnih ur ali po elektronski pošti sdd@komunala-trbovlje.si

Dodatne informacije o SDD lahko najdete na: