Omejeno gibanje zaradi del

Komunala Trbovlje, d.o.o. bo skladno s Planom vlaganj v javno infrastrukturo občine Trbovlje za 2017 pristopila k obnovi vročevodne in vodovodne cevne napeljave na relaciji od večstanovanjskega objekta Trg revolucije 10 do večstanovanjskega objekta Trg revolucije 1, Trbovlje.

Z deli bomo pričeli v ponedeljek, 16.10.2017 in bodo trajala predvidoma pet tednov. Stanovalce, ki jim bo zaradi gradbišča omejeno gibanje prosimo za strpnost in se jim hkrati zahvaljujemo za razumevanje.