Okrajšave storitevV tabeli so navedene razlage okrajšav storitev, ki jih zaračunavamo.

 

Storitev izpisana na računu

Celotni naziv storitve

voda

voda

voda omrež.

voda omrežnina

odvaj.odp.v.

odvajanje odpadnih voda

odvaj. omrež.

odvajanje omrežnina

odpadki zb/odv

odpadki zbiranje in odvoz

odpadki omrež.

odpadki omrežnina

odpadki odlag.

odpadki odlaganje

kont. zb/odv

kontejner zbiranje in odvoz

kont. omrež.

kontejner omrežnina

kont. odlag.

kontejner odlaganje

ogrevanje

ogrevanje

priklj. moč

priključna moč

razlika ogrev

razlika ogrevanje

dod. k toploti

dodatek k toploti

akont.ogrevanja

akontacija ogrevanja

topla voda

topla voda

ok. daj. voda

okoljska dajatev voda

ok.daj. odpadki

okoljska dajatev odpadki

vodno povrač

vodno povračilo

vod.pov.izgube

vodno povračilo izgube

čiščenje vode

čiščenje vode

čiščenje omrež.

čiščenje omrežnina