Odvozi odpadkov (februar)

Obveščamo vas, da je zaradi uvedbe dodatnega zbiranja embalaže pri večstanovanjskih objektih, prišlo v januarju 2012 do delnih sprememb pri odvozu odpadkov. seznamu odvozov si lahko ogledate termine odvozov posameznih vrst odpadkov.